De fontein. Vind je plek.

De fontein. Vind je plek.

Els van Steijn

Praktische handvatten om hardnekkige gedragspatronen te doorbreken en meer grip op je leven te krijgen.

Uitgeverij Het Noorderlicht
€ 29,95
ISBN 9789492331328
05-11-2016

Je bent als mens veel meer verbonden met je familiesysteem dan je kunt bevroeden; de onlosmakelijke verbinding met al je familieleden.

Aan de hand van de fontein als metafoor van je familiesysteem krijg je praktische handvatten om hardnekkige patronen in je gedrag te doorbreken. Je krijgt meer rust en grip op je leven. Door de fontein leer je wat jouw eigen, unieke plek is.