Samenstelling 

Stichting CPNB stelt De Bestseller 60 samen op basis van door de KVB-SMB / GfK verzamelde verkoopgegevens. 

Internationaal onderzoeksbureau GfK ontsluit en beheert in opdracht van KVB (Koninklijke Vereniging van het Boekenvak) en SMB (Stichting Marktonderzoek Boekenvak) de kassa-aanslagen van meer dan 1.500 verkooppunten in vier verkoopkanalen. Naast bijna 900 Nederlandse boekwinkels zijn ook webshops, entertainmentspecialisten en retailers die niet in boekverkoop zijn gespecialiseerd in dit retailpanel vertegenwoordigd. Nieuwe retailers kunnen zich bij Stichting CPNB aanmelden voor deelname aan het retailpanel. GfK toetst vervolgens de kwaliteit van de datavoorziening. Behalve dat deze controleerbaar moet zijn geldt ook als criterium dat een titel breed, dus niet slechts in één verkoopkanaal, beschikbaar moet zijn.

Aanlevering en controle van kassa-aanslagen geschiedt op wekelijkse basis. De Bestseller 60 wordt samengesteld over de verkoopperiode van maandag tot en met zondag. Vanwege de bedrijfsgevoelige aard van deze informatie, voor zowel retailers als uitgeverijen, geeft GfK geen inzage in deelnemers aan het retailpanel en afzetcijfers.

Redactiecriteria 

De Bestseller 60 geeft het boekenvak en de lezer wekelijks inzicht in de bestverkochte Nederlandstalige boeken. De lijst weerspiegelt daarmee marktbreed aankoopgedrag. Niet alle boeken worden opgenomen in de lijst. Er vindt redactie plaats. 

In de lijst worden algemeen verkrijgbare Nederlandstalige publieksboeken opgenomen van Nederlandse en Vlaamse uitgevers met een minimumprijs van € 3,50. Titels of edities die exclusief bij één retailkanaal, -groep of verkooppunt verkrijgbaar zijn, zijn uitgesloten van de lijst. 

De volgende soorten publicaties worden niet opgenomen:

  • Tijdschriften, of tijdschriftachtige publicaties.
  • Woordenboeken. Deze worden immers overwegend op educatieve basis aangeschaft.
  • Jaarlijks verschijnende gidsen waarbij inhoud veelal overeenkomt.
  • Stripboeken met uitzondering van graphic novels. Vanuit het retailpanel is onvoldoende zicht op de stripmarkt.
  • Doeboeken en invulboeken, waaronder puzzelboeken en journals. Voor titels die worden opgenomen geldt dat primaire focus ligt op informatieoverdracht – in tekst of beeld – door de auteur(s), zonder dat daarbij expliciet om een bijdrage van de lezer gevraagd wordt.

Met de lijst wordt beoogd om een zo goed mogelijk beeld te geven van de markt. Daarom worden verschillende edities van één titel apart vermeld, mits tussen edities sprake is van een verschil in inhoud en/of prijs. 

Citeren uit De Bestseller 60 is toegestaan. Neem voor integrale overname van de lijst of van gedeelten van de lijst contact op met Stichting CPNB.

Copyright Stichting CPNB, Amsterdam
Stichting CPNB neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de op deze website genoemde prijzen.