Historische atlas van Nederland

Historische atlas van Nederland

Reinout Rutte

Aan de hand van historische kaarten, nieuw getekende kaarten, plattegronden, schilderijen en foto’s wordt getoond hoe Nederland in 2000 jaar tijd eruit kwam te zien zoals het er nu uitziet.

Thoth
€ 29,95
ISBN 9789068688603
03-03-2023

De Historische atlas van Nederland gaat over de inrichting van ons land. Centraal staat de vraag waarom Nederland er zo uitziet als het er uitziet. Nederland bestaat uit een reeks door mensen gemaakte landschappen. In die cultuurlandschappen liggen honderden dorpen en steden, verbonden door rivieren, kanalen, spoorlijnen en wegen. In die dorpen en steden staan markante gebouwen, zoals kerken, stadhuizen en stations.

Dit boek belicht de totstandkoming van deze landschappen, stedenbouw en architectuur in samenhang. Aan de hand van historische kaarten, nieuw getekende kaarten, plattegronden, schilderijen en foto's wordt in 35 korte hoofdstukken verteld hoe Nederland in 2000 jaar zijn huidige aanzien kreeg.