Nomade

Nomade

Ayaan Hirsi Ali

Vervolg op de autobiografie <em>Mijn vrijheid</em>. Over haar leven en over de botsing tussen het Westen en de islam.

Augustus
€ 19,90
ISBN 9789045703862
01-03-2010

In Nomade gaat Ayaan Hirsi Ali verder waar ze in Mijn vrijheid was gebleven. Ze laat de waan achter zich dat ze een thuis heeft gevonden in Nederland en trekt naar Amerika, opnieuw een nomade.

Onderwijl beschrijft ze haar wortels en haar ontworteling, haar jeugd en familie. Ze vertelt schokkende en ontroerende verhalen over haar moeder en grootmoeder, broer en halfzusjes, neven en nichten, en mannen en vrouwen voor wie zij tolkte in Nederland. Aan de hand van die verhalen signaleert ze drie aspecten die verantwoordelijk zijn voor de botsing van islam met het Westen: seks, geld en geweld.

Ze roept westerse feministen, humanisten en christenen op zich te verenigen teneinde het lot van moslimvrouwen te verbeteren en de radicalisering onder jongeren te bestrijden. Ze  draagt suggesties aan  voor verbetering van de integratie, voor de bevrijding van moslimvrouwen en ter bestrijding van de radicalisering.

Nomade is een hecht betoog en tegelijk een meeslepend verhaal, geschreven met passie en met een flinke dosis wrange humor. Ayaan Hirsi Ali neemt de lezer mee op een spannende tijdreis, van de archaïsche tijden van een clancultuur naar onze huidige tijd en de moderne, liberale samenlevingen in het Westen, waarin zij de achtergronden beschrijft en oplossingen zoekt voor een van de grootste problemen van onze tijd: de botsing tussen de westerse samenlevingen en de islam.

Bron: Augustus