Als een dierbare depressief is

Als een dierbare depressief is

Huub Buijssen

Hoe voelt een depressie? Hoe help je iemand die moeilijke periode draaglijk te maken? Raad van een deskundige.

Spectrum
€ 17,50
ISBN 9789000360642
09-02-2018

Er is tegenwoordig gelukkig veel aandacht voor depressie, in Nederland alleen krijgt bijna 20 procent van de volwassenen tussen de achttien en vierenzestig jaar, ooit in het leven te maken met een depressie. Jaarlijks krijgen dan ook zo'n 135.600 volwassen voor het eerst een depressie. Maar iedereen die eronder gebukt gaat, heeft minimaal zes mensen om zich heen die zich zijn of haar lot aantrekken.

Gerenommeerde deskundige Huub Buijssen legt in deze everseller - met nieuwe vormgeving - uit hoe iemand met een depressie zich voelt en hoe je als omgeving kan helpen nare periodes dragelijker te maken, zonder jezelf helemaal weg te cijferen. Nu depressie bespreekbaarder geworden is, biedt 'Als een dierbare depressief is', je praktische handvatten om om te gaan met een dierbare die depressief is. Want samen sta je niet alleen.

Huub Buijssen (1963) is psychogerontoloog, gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog. Hij heeft meer dan veertig boeken geschreven waaronder 'De magische wereld van Alzheimer', 'De heldere eenvoud van dementie' en 'Ik zie het weer zitten'. Zijn boeken zijn vertaald in het Duits, Deens, Zweeds, Pools en Tsjechisch.